ระบบสอบออนไลน์ 5910
16 ตุลาคม 2559 (อัพเดท 19 เมษายน 2560)
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้
แนะนำระบบ
SOTS: ระบบสอบออนไลน์ 5910 เป็นระบบทีพัฒนาต่อยอดมาจากระบบสอบออนไลน์ SOTS รุ่นก่อน ๆ (อ่านวิวัฒนาการของ SOTS) ซึ่งทั้งหมดพัฒนามาจาก SUT-MOTS 2.0 ที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้สำหรับการสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยมีมา เป็นโอเพ่นซอร์ส พัฒนาต่อยอดและใช้ได้ฟรี ด้วยลิขสิทธิ์ General Public License มาพร้อมกับคู่มือ ในรูปแบบเว็บและรูปแบบมัลติมีเดีย สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีที่ linux.sut.ac.th. หรือติดต่อ ทีมพัฒนาระบบฯ
สิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานคือ เครื่องที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB. และรองรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต

รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้